Územní plán obce Noviny pod Ralskem

Vytisknout
Aktualizováno pátek 28. září 2018 11:36

Územní plán Noviny pod Ralskem
Územní plán Noviny pod Ralskem - výkres základního členění území
Územní plán Noviny pod Ralskem - hlavní výkres - plochy s rozdílným využitím
Územní plán Noviny pod Ralskem - dopravní infrastruktura - silniční a drážní doprava
Územní plán Noviny pod Ralskem - technická infrastruktura - vodní hospodářství
Územní plán Noviny pod Ralskem - technická infrastruktura - energetická vedení
Územní plán Noviny pod Ralskem - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Územní plán Noviny pod Ralskem - koordinační výkres